Badania geologiczne Śląsk

Zajmujemy się między innymi:

  • geotechnika śląsk
  • geologia śląsk
  • badania geologiczne śląsk
  • badania geotechniczne śląsk
  • badanie gruntu śląsk
  • usługi geologiczne śląsk

Na przełom XVIII i XIX wieku przypada również aktywność Stanisława Staszica, którego dzieło O ziemiorództwie Karpatow i innych gor i rownin Polski, wydane w 1815 r., było pierwszym w języku polskim, obszernym opisem budowy geologicznej Polski i krajów ościennych.

Categories: Bez kategorii

About the Author,